2011-09-02

Ny muslimsk friskola har öppnat i Angered/Kortedala


"Sju nya fristående grundskolor får starta i Göteborg, har Skolinspektionen beslutat. Två redan i höst, Ljusdals skola i Angered och Snitz resursskola i Linnéstaden."

"Ljusdals skola (225 elever)"
Inga kommentarer: