2011-09-29

Stängd muslimsk friskola kan få starta igenDen av Skolinspektionen rekordtidigt stängda muslimska friskolan kan öppna igen om problemen rättas till. Dessutom får grundarna fortsatta skattemedel för att driva den muslimska förskolan på Fredens skola i Göteborg. Ikväll är föräldrarna på den stängda grundskolan kallade till ett möte med Skolinspektionen:


" - Vi har i nuläget inte fått tag i tio av vårdnadshavarna, säger Jascha Marteleur. Men vi skickade brev igår och har ringt runt för att att nå alla med en kallelse till ett möte i kväll klockan 18.00 med representanter från Skolinspektionen och de stadsdelsförvaltningar som eleverna tillhör.

Rätta till bristerna

Eftersom det uteslutande handlar om barn med utländsk bakgrund använder man tolk och breven har skrivits på respektive hemspråk.

I rapporten som skickades till skolinspektionen beskrivs konflikten mellan rektor Arne Olsson och företagsledningen i Wissam Utbildning AB, Wissam Mohammed.

Personalen mår så dåligt att några av dem är sjukskrivna.

Eftersom det handlar om ett tillfälligt verksamhetsförbud kan verksamheten starta igen om alla brister rättas till.

"Förskoleverksamheten vid Fredens skola berörs inte av stängningen."

Källa, Göteborgstidningen torsdag 29 september 2011: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2575924/eleverna-pa-fredens-skola-omplaceras
"I Fredens skola har verksamhet bedrivits i drygt en månad. Huvudmannen har redan sagt upp flera av lärarna samt rektorn, och mycket tyder på att resten av lärarna kommer att säga upp sig i slutet av september månad på grund av den förtroendekris som uppstått mellan dem och arbetsgivarna."

"Det var rena kriget på Fredens skola. Våldet, bråken, slagsmålen och kränkningarna gjorde att lärare och rektor varit överens med Skolinspektionen att skolan måste stängas.

- Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Carina Abréu, Skolinspektionens avdelningschef i Göteborg."

Källa, Göteborgstidningen torsdag 29 september 2011: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2575562/ingen-fred-pa-skolan


"Fredens skola värdegrund vilar på fyra hörnstenar: trygghet, ansvar, respekt och tillit. Vår skola kännetecknas av respekt för människors olikheter."

Källa, Göteborgstidningen torsdag 29 september 2011: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2575563/skolans-bild-av-sin-egen-verksamhet


"I Göteborg förbereder sig de kommunala skolorna på att ta emot elever från friskolan Fredens skola. Skolinspektionen har beordrat att skolan ska stängas, bland annat för att elevernas säkerhet inte kan garanteras.

"Är bland det sämsta vi har sett"
Det är första gången skolinspektionen stänger en skola sen myndigheten fick de möjligheterna tidigare i år."

Läs och lyssna till radioinslaget i SR Ekot torsdag 29 september 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4721721

"Vidare konstateras att rektorn inte anser sig kunna ta ansvar för att ingen elev kommer till skada rent fysiskt och Skolinspektionen anser bland annat också att eleverna inte får den utbildning som de har rätt till enligt skollagen."
Källa, Skolvärlden torsdag 29 september 2011: http://www.skolvarlden.se/artiklar/skolinspektionen-st%C3%A4nger-friskola

Läs mer torsdag 29 september 2011:
http://svt.se/2.34007/1.2549438/friskola_stangs_i_goteborg

Inga kommentarer: