2011-09-09

Lärarhögskolan håller konferens om koranskolor och arabiska
"Mer än 2000 barn och unga i Malmö får läxhjälp, modersmålsundervisning, religionsundervisning, matteundervisning m.m. utanför den reguljära skolan av olika språkgruppers föreningar. Nu vill forskare på Malmö högskola analysera fenomenet och håller i nästa vecka en första konferens kring den komplementära skolans betydelse.

Laid Bouakaz, forskare vid Fakulteten för lärande och samhälle, är en av initiativtagarna till konferensen.

— Vi vill granska denna undervisning utanför skolan och se vad den gör och hur pass utbredd den är i Sverige."

"I Malmö finns ett 40-tal somaliska, ryska, grekiska, kinesiska, thailändska och arabiska föreningar som driver undervisning för barn och unga utanför skolan på kvällstid eller på helger. Undervisningsverksamheter finns bland annat i centrala Malmö, Rosengård, Holma och Kroksbäck."


Källa, nyheter från lärarhögskolan i Malmö fredag 9 september 2011: http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2011/Laxhjalp-utanfor-skolan/

Inga kommentarer: