2011-09-23

Lärarfack rekommenderar danskhatande bokLärarnas Riksförbund rekommenderar alla sina medlemmar att läsa Lena Sundströms bok för att motverka rasism. I boken utpekas danskar som rasister och Danmark som ett rasistiskt land. Framförallt porträtteras Danmark som rasistiskt mot muslimer.

På sidan 28 i facktidningen Skolvärlden nummer 7 för 2011 presenteras Lena Sundströms bok "Världens lyckligaste folk" med text och bild.

Inga kommentarer: