2011-09-08

Antisionist försökte starta muslimska friskolor
"Här planeras väpnad revolution i Syrien

Written by Carol Maher September 7, 2011

Arbetslös niobarnsfar leder oppositionsnätverk från Skärholmen"

"Förra året skrev Världen idag om att Mohamed Rahhal registrerat Anti-sionistiska partiet hos Val-myndigheten. Partiet, sa han, skulle bekämpa ”diskriminering och sionism”, eftersom sionismen styr världen och drar ”världen från ett krig till ett annat”. Vid det tillfället berättade Mohamed Rahhal även att han var en flitig skribent i arabiska media och även arbetade politiskt.

I Sverige omskrevs Mohamad Rahhal 2002 för sina försök att starta muslimska friskolor. Han uppgavs också ha drivit flyktingförläggningar i Skärholmen och Vårberg."Inga kommentarer: