2011-09-08

Arabiska för poliser pga lata muslimer menar moderat politiker"Det är ett problem om man inte kan prata med varandra, säger Hersler.

Min erfarenhet efter att bland annat ha rest till Jerusalem, Turkiet, länderna i forna Jugoslavien och Egypten är att poliserna där är mycket hövligare än våra och jag har förstått det utan att kunna språket.

Jag vill påstå att ingen invandrare som kommit till Sverige de senaste 30 åren inte fått en chans att lära sig det svenska språket och dessutom få betalt samtidigt. Möjligheterna har funnits men man tar dem inte, utan nu skall våra poliser lära sig artiga klämkäcka fraser på arabiska i stället."


Debattartikeln är skriven av den moderate politikern John Roslund som är förtroendevald i Region Skåne: http://www.skane.se/Demokrati/Fortroendevalda_ny/Portlet-for-fortroendevald/?rId=1183

Inga kommentarer: