2011-09-13

Landstinget startar hälsoprojekt i moskén"Den första oktober inleds ett unikt hälsoprojekt i Örebro moské, i samarbete med Landstinget. Bland annat kommer läkare som är medlemmar i moskén finnas på plats för att svara på frågor, berättar projektledare Aisar Alshawabkeh."

"Ämnen som kommer tas upp är bland annat rökavvänjning, motion, matvanor och mammografi. Tolkar kommer att anlitas för olika språk, så att projektet kan nå så många människor som möjligt.

Örebro läns landsting är med i projektet och det kommer att forskas kring en del av personerna som är med."

Källa, Sveriges Radio P4 Örebro tisdag 13 september 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=4693450


Lyssna till radiointervjun: "Olika teman varje gång"

"De deltar i projektet

Projektledare är Aisar Alshawabkeh vid Örebro Moské (och anställd vid Örero läns landsting). Medicinskt ansvarig är överläkaren Stella Cizinsky. I styrgruppen ingår Matz Larsson från Tobakspreventiva enheten samt representanter från Samhällsmedicinska institutionen. Medicinsk personal från bland annat USÖ och Vivalla vårdcentral kommer att delta i projektet."


Inga kommentarer: