2011-09-30

Römosseskolans nya rektor i slöja

Skolinspektionen säger i TV-intervjun, att de har fullt förtroende för muslimska Römosseskolans nya rektor i slöja på bilden ovan.

Minderårig elev tvingas recitera Koranen högt för skolkamrater i Römosseskolans moské. Eleverna är könsförtryckta redan som barn, då flickorna förpassas längst bak.
"Römosseskolans rektor har idag fått svara på den kritik som skolinspektionen riktat mot dem. Skolan, som har en muslimsk profil, ska bland annat ha missgynnat flickorna i betygsättningen."

"Idag ska rektorn för Römosseskolan svara på kritiken och rapportera vad skolan nu gör för att förbättra situationen för flickorna på skolan och vilka åtgärder som görs för att eleverna ska känna sig trygga.

Två av de berörda lärarna har redan fått skrifliga varningar och man har infört så kallade barnombudsmän som eleverna kan vända sig till om de känner sig kränkta."

Källa, SVT Västnytt fredag 30 september 2011: http://svt.se/2.34007/1.2550958/rektorn_svarar_pa_kritiken


SVT Play 30 september 2011 avslöjar mer i direktsändning än i sin text. En minderårig leder bönen i skolans egen moské, lärarna kränker eleverna fysiskt och verbalt, svensktalande elever har tvingats läsa svenska som andraspråk och Römosseskolans nya rektor bär slöja:"Skolinspektionen skall nu ta ställning till om de är nöjda med skolans åtgärder eller ej.

Römosseskolan är en fristående grundskola med muslimsk inriktning i Angered."

Källa, SR P4 Göteborg fredag 30 september 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4724516


"En annan Göteborgsskola som utsatts för kritik är Römosseskolan som senast i dag ska redovisa hur bristerna ska åtgärdas."

Källa, Göteborgsposten fredag 30 september 2011: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.736423--vardslos-behandling-av-personalen-

Inga kommentarer: