2011-09-09

Fuskande professor på Försvarshögskolan köps ut"Den fuskande professorn vid Försvarshögskolan, Nils Marius Rekkedal, tvingas sluta och köps ut med två årslöner från årsskiftet.

2009 konstaterade Vetenskapsrådet att Rekkedal, professor i militärhistoria, gjort sig skyldig till systematiskt plagierande under hela sin karriär. Den dåvarande ledningen för Försvarshögskolan lät trots det Rekkedal fortsätta på skolan med motiveringen att fusket var ”arbetsrättsligt preskriberat”.

Det skapade konflikter med andra lärare och forskare på skolan, som ansåg att forskningsfusket allvarligt skadade Försvarshögskolans rykte. Flera ledande forskare lämnade skolan."

"Enligt en internrevision har enskilda befattningshavare bland annat attesterat egna inköp och felaktigt debiterat Försvarsmakten för datorer och elektronik. Flera anställda vid institutionen har också drivit egna företag med bisysslor som strider mot Försvarshögskolans regler. Vilka konsekvenser oegentligheterna ska få för de utpekade utreds för närvarande."

Källa, Dagens Nyheter fredag 9 september 2011: http://www.dn.se/nyheter/sverige/fuskande-professor-tvingas-avga

"En professor vid som upprepade gånger fuskat i sin forskning tvingas lämna sitt jobb.

- Vi har köpt ut honom. Både vi och han har gjort bedömningen att det inte är möjligt för honom att återkomma, säger Försvarshögskolans rektor Romulo Enmark"


Inga kommentarer: