2011-09-24

Polis slog till mot illegal livsmedelsförsäljning vid Islamic CenterIdag lördag eftermiddag 24 september 2011 ryckte Skånepolisen ut till den stora moskén i Malmö. På Västra Skrävlinge kyrkoväg köpte moskébesökarna livsmedel som såldes illegalt på gatan och trottoaren ur en makedonsk långtradare.

Polisen tog detta som ett kontrollärende. Sedan tidigare kände polisen till att livsmedel säljs illegalt. Då fick långtradarchauffören en tillsägelse. Men under de senaste månaderna har regelbunden försäljning skett.

Det är en vit långtradare av märket MAN. På klistermärket står landsbeteckningen MK. Det betyder Makedonien. Registreringsnumret är BT 027 DC. Fordonet tillhör I-Trans speditionsfirma i universitetsstaden Bitola, Makedonien:


Polisen har nu gjort en minnesanteckning som går vidare till en utredare. Adressen Västra Skrävlinge kyrkoväg är uppsatt. Polisen fick inte gripa någon på plats. Det är bötesbrott på straffskalan. Brott mot ordningsstadgan och livsmedelslagen är några av de som kan vara aktuella. Det får närpolisen på Rosengård avgöra.

Långtradaren parkerade precis vid gatan utanför Islamic Center. Under hela lördagseftermiddagen var bakdörrarna öppna. Chauffören sprang mellan förarhytten och livsmedlen baktill. Han tog öppet emot pengar från kunder som köpte lådor. Hela långtradaren var full av omärkta lådor fulla av mat. Främst är det grönsaker av alla de slag. Paprika, morötter och andra rotfrukter. Chauffören sätter lådorna direkt på gatan. Andra lådor placeras på trottoaren. Moskébesökarna lastar sina bilar fulla.

Långtradaren är välkänd hos lokalbefolkningen. Grannar till moskén har handlat av den då den parkeras vid Islamic Center.

Förutom långtradaren har två bussar från Makedonien parkerat på samma plats utanför Islamic Center.

Det finns några omständigheter som gör att härvan växer och flera brott kan ha begåtts.

Man får inte sälja livsmedel på en gata. Gatukontoret ansvarar för detta.

Livsmedelförsäljning ska ske på anvisade platser. Det är inte Västra Skrävlinge kyrkoväg.

Utan lokalhyra eller avgift för anvisad plats dumpas priserna till men för exempelvis legala torgförsäljare på Möllevångstorget.

De makedonska fordonen står emellanåt mer än 24 timmar på samma plats på gatan. Det är inte tillåtet.

De makedonska fordonen undgår böter för felparkering genom att skruva av registreringsskyltarna fram och bak. På allmän gata får inte registreringsskyltarna avslägsnas.

När livsmedel importeras in till Sverige ska grönsaksbeståndet salmonellatestas. Annars kan de vara livsfarliga. Men denna makedonska långtradare kan ta vägen över Öresundsbron utan att några prover tas.

Finns det några införselpapper?

Betalar försäljarna skatt på varorna de säljer i Sverige? Skattemyndigheten ansvarar.

Har moms betalats på inkomsterna?

Har försäljningen registrerats och bokförts alls?

Var sköter försäljaren sin hygien? Har han tillgång till vask och toalett?

Här kommer det intressanta. Använder långtradarchauffören Islamic Center för att dusch och toalettbestyr? Moskén är öppen för allmänheten till klockan 24.

Sover chauffören i långtradaren eller i moskén när lastbilen står kvar på gatan över nätterna?

När lastbilen ej står utanför moskén kör den tillbaka till Makedonien för att hämta ny last.

Varför ringer inte Islamic Center och anmäler den dagliga illegala försäljningen? Är det för att inte störa moskébesökarnas klipp eller för att ledningen för moskén också är från Makedonien?

Priserna på livsmedel dumpas kraftigt. Men ingen vet om lastbilen kör runt i Malmö och säljer vidare till de arabiska livsmedelshandlare som Sydsvenskan avslöjat anställt svart arbetskraft.

Dessa handlare köper in en del livsmedel legalt från import i Helsingborgs hamn. Men vem märker om den legala importen späs ut med illegal import helt svart utan redovisning eller skatt? Ingen livsmedelsinspektör kan ju stå och räkna att det ligger 5432 potatisar i bingen på Allfrukt när där egentligen bara borde ligga 3927 potatisar. Eller 738 paprikor i stället för 561 paprikor. Om malmöhandlare köper illegalt av långtradaren växer ju härvan då dessa hadlare också gör sig skyldiga till brott.

Sedan uppstår frågan varför polisen inte lyckas stoppa den illegala försäljningen utanför moskén? Om chauffören förra gången bara fick en tillsägelse, så är det ju skälet till att han fortsätter. Om utredaren denna gång inte har lust att göra något av minnesanteckningen så utdelas inga böter. Då är det bara att fortsätta. De utryckande poliserna ser inte det som förstaprioritet att jaga illegala grönsaker vid moskén. Kanske kör de aldrig mera dit av prioriteringsskäl. Trots att grönsakerna kan vara livsfarliga och del i en större härva.

Då återstår media som kan åtgära problemet med en artikel. Skånska Dagbladet ska titta på polisens ärende. Kanske finner de inte det för att det uppfördes som en minnesanteckning vid utryckningen i stället för en polisanmälan, trots att polisbil var på plats.

Hos Sydsvenskan blir det tvärstopp. De ser inget intressant i saken alls och tror att det anmälts av någon islamofob bara för att försäljningen sker utanför just moskén. Sydsvenskan kommer inte att skriva om saken meddelar de. Tack för det, tycker säkert chauffören samt Islamic Center som räddas undan negativ publicitet. Brottet kan fortsätta.

Men fallet är faktiskt unikt och innehåller sannolikt 3 - 5 olika brott. Framförallt bör Sydsvenskan fundera på följande:

Finns det någon annan moské i hela Sverige som dagligen har en hel långtradare med illegal livsmedelsförsäljning till sina besökare? Är det så vi vill ha det i Sverige med brott mot livsmedelslagen, brott mot ordningsstadgan, parkeringsförseelse, avskruvade registreringsskyltar, skattebrott, momsbrott etc helt öppet?

Om eländet fortsätter utan att vederbörande fälls så är det polis och medias fel. I så fall är det bara att gratulera malmöborna till ett nytt ställe där de kan handla sina livsmedel till ett pris som är ännu lägre än de affärer som redan skattefuskar med svart arbetskraft.

Bloggen Muslimska Friskolan uppmanar malmöborna att åka dit, ta foton och sända dem samt registreringsuppgifter på fordonen till Skånepolisen. Bloggar kan gärna ta bilder och publicera dem! Om eländet fortsätter, ta det som att det är fritt fram att själv sko dig och handla superbilligast vid din nya affär på gatan vid moskén.

Inga kommentarer: