2011-10-05

Arbetaren sist av alla att skriva om den stängda muslimska friskolan"Friskolan Fredens skola i Göteborg har med omedelbar verkan stängts av Skolinspektionen, bara fyra veckor efter att verksamheten startade. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till och skolmiljön är såväl fysiskt som psykosocialt skadlig, motiverar myndigheten sitt beslut."


Källa, Arbetaren onsdag 5 oktober 2011: http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2011105-5

Inga kommentarer: