2011-10-16

Rosengårds närpolis får bakläxa om Islamic CenterPolisens tillståndsenhet är inte nöjd med insatsen de ålagt Rosengårds närpolis. Efter ett flertal besök hos lastbilarna utanför den stora moskén i Malmö har inga böter utdelats. Därför fortsätter den illegala livsmedelsförsäljningen. Polisens tillståndsenhet har klargjort att det är Rosengårds närpolis uppgift att få bort de makedonska långtradarna. Eftersom Rosengårds närpolis inte lyckats vid Islamic Center får de bakläxa av polisens tillståndsenhet. Nu beordras de dit igen och med krav på handling med resultat. Exempelvis ska de bistå miljöförvaltningen då deras tjänstemän ska bryta upp bakdörrarna till lastbilarna med kofot.

Inga kommentarer: