2011-10-21

Sydsvenskan avlägsnar koppling mellan Islamic Center och KaddafiSydsvenskans moderator har censurerat bort en fråga om den välkända kopplingen till Islamic Center bland kommentarerna i dagens artikel om Muammar Kaddafi. Följande harmlösa fråga från signaturen "Stroppen" går fortfarande att utläsa hos Google, men är borttaget under artikeln:

"Hur ska det gå med moskén i Malmö nu när Kaddafi är död?"

Ovanstående fråga accepterades inte av Sydsvenskan som tog bort Stroppens kommentar. Trycker man på artikelns webblänk dyker Stroppens fråga upp i tre sekunder för att därefter försvinna.

Sydsvenskan förklarar för bloggen Muslimska Friskolan att Stroppens kommentar är borttagen för att den är osaklig, inte för att den är olämplig eller anstötlig. Sydsvenskan menar att Rakel Chukris artikel inte innehåller någon text om kopplingen mellan Islamic Center och Kaddafi. Därför skulle ingen förstå Stroppens kommentar. Däremot vill Sydsvenskan gärna ha in fakta från initierade läsare om Islamic Centers fastighetsägande utanför moskén i form av olika hus som förvärvats på underliga vis för en ny artikel.
Du har +1:at detta offentligt. Ångra

37 minuter sedan - Stroppen 9 timmar sedan;

Hur ska det gå med moskén i Malmö nu när Kaddafi är död?

avatar Likgiltighetsprincipen 9 timmar sedan; Kommer lösa sig, någon ..."

"Visar 5 av 6 kommentarer"


Kommentaren är borttagen."Sydsvenskans egen artikel om kopplingarna mellan Islamic Center och Muammar Kaddafi som tidningen antar att ingen läsare i Malmö minns från 16 december 2009: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article601872/Libysk-organisation-tar-over-mosk%C3%83%C2%A9n.html

Inga kommentarer: