2011-10-29

Åtalsanmälan om Islamic Center till Åklagarmyndigheten
Miljöförvaltningen i Malmö har diariefört en åtalsanmälan avseende brott mot livsmedelslagen. Brottsplatsen anges som Jägersrovägen vid moskén. Anmälan är ställd till Åklagarmyndigheten i Malmö. Livsmedelsinspektören har upprättat handlingen torsdag 27 oktober 2011.

Diarienummer är: 2011-03811

En lastbil från Makedonien med registreringsnummer BT 027 DC anmäls.

Brottet är angivet vid första tillfälle 21 september 2011. Därefter räknas fler tillfällen upp.

Åtalsanmälan är i dagsläget att anse som arbetsmaterial. Innan handlingen sänds iväg med post till Åklagarmyndigheten ska livsmedelsinspektörens chef underteckna den. Det är Jeanette Silow som är avdelningschef för livsmedelskontroll.

Jeanette Silow
Livsmedelskontrollenheten på Miljöförvaltningen jeanette.silow@malmo.se

Inga kommentarer: