2011-10-11

Fredens skola ljög för Skolinspektionen om att den var muslimskBild på grundaren till Wissam Utbildning AB i slöja. Lärarhögskolan har utbildat och godkänt henne. Hon ljög för myndigheterna om att Fredens skola var muslimsk för att lättare få tillstånd. Nu tänker hon öppna den stängda skolan igen. Tills dess försörjer hon sig på intäkterna från skattemedel i de två återstående olika muslimska förskolorna:"Trots bön på schemat – skolan ändå inte religiös

Ett uteblivet kryss på en blankett gjorde att Skolinspektionen inte fick veta att Fredens skola var muslimsk.

– I de handlingar vi har fått in är Freden angiven som en skola med allmän inriktning, säger Patrik Levin, undervisningsråd på Skolinspektionen.

Den som ansöker om att starta en friskola ska uppge om skolan kommer att ha en allmän inriktning eller om den är konfessionell, det vill säga religiös. Samtidigt begär Skolinspektionen in en redogörelse över hur skolan planerar att genomföra de konfessionella inslagen.

Men någon sådan kom aldrig in från Freden. Och trots att en av de anställda på skolan, enligt de dokument GP har granskat, hade schemalagd tid att leda bön fyra eftermiddagar i veckan, så uppgav ägaren inte att skolan hade en religiös inriktning.

Alltså visste Skolinspektionen ingenting om saken.

Samtidigt hade det troligen inte haft så stor betydelse för skolinspektionen om Freden angett att den har en religiös inriktning. Konfessionella skolor kontrolleras inte av Skolinspektionen på några andra grunder än skolor med allmän inriktning.""När Fredens skola akutstängdes stod eleverna utan skola. Men skolan hade kunnat stoppas tidigare – om någon upptäckt att ansökan om att få starta var ett hopklipp från flera olika sajter."

"Bland annat var skolstarten så dåligt planerad att lärarna fick ägna sig åt att ”släcka bränder” och sära på bråkande elever i stället för att undervisa.

Senare har det också visat sig att man flyttade in i lokalerna trots att de inte var godkända av stadsbyggnadskontoret."

"När de gick igenom ansökan hittade de uppgifter i materialet som tydde på att delar av ansökningen var hämtad direkt ur andra skolors beskrivningar av sina verksamheter.
Bolaget fick varken tillstånd att driva högstadium eller fritidshem."

"GP har sökt ägaren till Wissam utbildnings AB. Hon skriver i ett mejl att hon ägnar sin tid åt komplettering till Skolinspektionen och inte vill svara på frågor förrän skolan öppnar igen.""Ansökan om att få starta den numera stängda Fredens skola i Göteborg var till stora delar kopierad från olika sajter, visar en granskning av Göteborgs-Posten."

"Skolinspektionen upptäckte dock att den ansökan som Wissam utbildning AB tidigare i år lämnade in om att utöka verksamheten med högstadium och fritidshem var hämtad från andra skolors beskrivning av verksamheten.

– Det är självklart tillåtet att utgå från goda exempel, men den här ansökan visade inte att man förstått vad som krävs för att driva en skola, säger Patrik Levin till GP."

Källa, Skolvärlden tisdag 11 oktober 2011: http://www.skolvarlden.se/artiklar/fredens-skola-kunde-stoppats

Inga kommentarer: