2011-10-28

MENA-student försvarar Römosseskolans islamist Waberi"Med dessa ord drar ST alltså automatiskt slutsatsen att Waberis val att inte skaka hand med kvinnor är ett tydligt tecken på kvinnoförtryck och en önskan om att utesluta kvinnor ur politiken.

Vilken slutsats hade dragits om det i stället varit en kvinna som sagt att hon inte vill ta män i handen? Sverige påstås vara öppet och tolerant mot alla människor men så fort ett beteende avviker från den svenska normen är "toleranta" mångfaldsförespråkare inte sena att ropa "extremist".

Jag har personligen ingen åsikt om Abdirizak Waberi men när en muslim väljer att inte skaka hand med någon av det motsatta könet är det av den enkla anledningen att undvika fysisk kontakt, det är inte mer än så. Det har ingenting med förtryck att göra.

Magdalena Saad

Student i Mellanöstern- och Nordafrikakunskap

Sundsvall"Magdalena SaadStockholms universitet: http://se.linkedin.com/pub/magdalena-saad/30/b68/1b0

Inga kommentarer: