2011-10-26

Varför svarar inte Reinfeldt om partikollegan Waberi?"Kanske har Abdirizak Waberi ändrat åsikter nyligen, men som rektor för den muslimska friskolan Römosseskolans elever intervjuades Waberi 2006 om dessa frågor och lät, som Mohammadi Andersson påpekar, som en taliban i frågorna.

Sharialagar och kvinnoförtryck är inte på något sätt i enlighet med svensk lagstiftning och att ställa frågor till en folkvald som uttalat sig så är, särskilt för en person som arbetar för kvinnofrid och kvinnors rättigheter, är helt relevant. Att inte få svar är helt orimligt. Trots detta är det enligt Mohammadi Andersson så att Nya moderaterna avböjt av svara på hennes frågor om Waberi.

Att vägra svara antyder inte bara att partiet ser det problematiska med Waberis åsikter, utan visar på en oförklarlig brist på respekt för en medborgares rätt just till sådan öppenhet som Reinfeldt skämtade om, som tidigare skulle känts helt given i sammanhanget."Inga kommentarer: