2011-10-12

Föreläsning om Islamic Center i Lunds domkyrkaStudentprästerna berättar idag onsdag 12 oktober 2011 för bloggen Muslimska Friskolan, att en föreläsning ska hållas i domkyrkan om Islamic Center. Klockan 19.00 söndag 16 oktober 2011 samlas man i kryptan. Nedgång inifrån Lunds domkyrka till kryptan i källarplan under domkyrkan. Inbjuden är prästen Torgny Anderberg från Västra Skrävlinge församling i Malmö.

Studentprästerna säger till bloggen Muslimska Friskolan, att de bjudit in Anderberg för att han ska berätta om hur fantastiskt det är att vara granne med och samarbeta med den stora moskén i Malmö. Föreläsningen är öppen för allmänheten. Det serveras fika. Ett sextiotal studenter förväntas komma. Det finns möjligheter att ställa frågor om kyrkans samarbete med Islamic Center:Torgny Anderberg arbetar sedan flera år tillbaka som präst i Västra Skrävlinge församling i Malmö. Inom församlingsgränserna ligger både Rosengård och Islamic Center Malmös största moské. Sett till antalet invånare i stort utgör medlemmarna i Svenska kyrkan en minoritet. Hur navigerar man som kyrka utifrån dessa förutsättningar?

Torgny har lång erfarenhet av detta och sett olika förhållningssätt komma och gå. De senaste åren har han tillsammans med Imam från Islamic center arbetat aktivt med att bryta ned fördomar på båda sidor. Med tanke på den debatt som på senare tid förts inom kyrkan gällande förhållningssättet till Islam och händelser i vår omvärlden - kan kristna och muslimer vara goda grannar? Och hur skall detta gå till? Torgny delar med sig av sina tankar kring detta."

Källa, Studentprästernas blogg onsdag 12 oktober 2011: http://studentprasterna.wordpress.com/2011/10/12/med-mosken-som-granne/

Inga kommentarer: