2011-10-30

Thul Hijjah på Islamic Center


"Fredag 28/10 är den första dagen av månaden Thul Hijjah och därmed infaller Eid, OFFERDAGEN, söndagen den 6/11

VÄLSIGNAD EID"


Källa, anslagstavlan för den stora moskén i Malmö Islamic Center oktober 2011:


Inga kommentarer: