2011-10-17

Islamic Center illustrerar minaretofobi
Skånska Dagbladet inleder idag en artikelserie med ett bildmontage på Islamic Centers minareter som antas sprida religiöst oljud vid böneutrop."Oavsett vilket är de religiösa ljuden starkt ifrågasatta i Malmö.

I slutet av 2009 röstar medborgarna i Schweiz igenom ett minaretförbud. Ett unikt beslut i världen. Halvannat år senare verkar berglandets minaretofobi ha nått även Malmö. Den 16 juni är det meningen att stadsbyggnadsnämnden ska klubba igenom ett bygglov för en moské"

"Nämnden sa efter sommaren ja till bygglov för moskén, sedan församlingen försäkrat att inga böneutrop skulle ske."

"Men i det senare fallet handlar det om något mer, tror hon.

– Det finns en speciell oro för just islam. Carina Svensson säger att många motståndare till böneutrop mörkar vad de tycker och tänker innerst inne och istället gör det till en fråga om störande ljud. De som hörde av sig till henne efter att moskén fått klartecken att byggas var ohöljt aggressiva.""Kyrkklockorna har ringt i hundratals år. Därför klingar de inte lika illa, ens i sekulära öron, som böneutrop.

– Det som är nytt måste slåss för sitt utrymme, säger Jonas Otterbeck, islamolog."

"Jonas Otterbeck söker lite snabbt på videosajten Youtube och kommer fram till att utropet varar mellan ett par och fyra minuter, beroende på "hur mycket luft det är mellan orden"."

"Jonas Otterbeck anser att det är rimligt att moskéer ropar ut kallelsen under fredag eftermiddag precis som kyrkor ges möjlighet att ringa."

Källa, Skånska Dagbladet sidan A7 måndag 17 oktober 2011: http://www.skanskan.se/article/20111017/MALMO/710169981/-/boneutrop-ar-en-kanslig-fraga

Inga kommentarer: