2011-10-29

Forskare om islamisering på muslimska friskolor"En ökning av anmälda överfallsvåldtäkter kopplas till muslimsk invandring, och muslimska friskolor eller förändringar i skolavslutningsceremonier lyfts fram som exempel på en islamisering som berör våra barn. Alla dessa element finns med i Åkessons debattartikel.

Hos både extremistiska islamister som islamkritiker kan vi se ett effektivt bruk av bilder som vädjar till djupt liggande rädslor för våld, tvång och förnedring. Gemensamt är också att man anspelar på patriarkala föreställningar om mäns plikt att skydda kvinnor och barn. Alla kan känna igen sig i dessa känslor av oro, rädsla och vrede – och vi vet att de inte behöver ha rationell grund."

"För att förstå terroristen har de flesta sökt svaren i religiösa, ideologiska liksom socioekonomiska och psykologiska drivkrafter. Men även de emotiva och känslomässiga elementen bör lyftas fram. Det skriver Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap, Göteborgs universitet "


Källa, Expo lördag 29 oktober 2011:Simon SorgenfreiGöteborgs universitet: http://www.lir.gu.se/personal/doktorander/simon-sorgenfrei/

Inga kommentarer: