2011-10-19

Revisor jagar skattesmitare vid Islamic CenterHelgen i vecka 40 år 2011 var en skatterevisor ute och körde i Malmö. Hon fick då syn på en lastbil utanför den stora moskén vid Jägersro. Tjänstemannen från skatteverket svängde förbi och tog registreringsnumret på lastbilen. Dess landsbeteckning var från Makedonien.

Skatterevisorn berättar för bloggen Muslimska Friskolan att lastbilen sålde grönsaker till moskébesökarna. Det ligger en kyrka längre upp på Västra Skrävlinge kyrkoväg, men lastbilen stod utanför moskén. Skatterevisorn fattade misstanke om att illegal handel försiggick med moskébesökarna som målgrupp. Hon har lämnat uppgifterna till gruppen på skatteverket som analyserar spaningstips. Vad hon kunnat finna finns ingen registrering klar där dessa makedonier betalat skatt eller moms på försäljningen vid Islamic Center. Eftersom affärerna pågått flera dagar i veckan sedan åtminstone juni 2011 kan summor på flera hundratusen kronor i utebliven skatt och moms vara fallet.

Skatterevisorn ska nu kontakta miljöförvaltningens livsmedelsinspektör samt Rosengårds närpolis för ett gripande. När makedoniernas ansökan om organisationsnummer hos skatteverket är klar inom några veckor kommer namn och företag i Makedonien att framgå. Då krävs dessa på den skatt och moms som de fuskat med. De skattefuskande makedonierna i lastbilarna vid moskén är kända av flera skatterevisorer. Skatterevisorn hävdar att försäljningen kan vara hälsovådlig med grönsaker och frukt som inte är kontrollerade eller godkända av miljöförvaltningen. Skatterevisorn misstänker att lastbilarna säljer illegalt till fler platser i Malmö.

Inga kommentarer: