2011-10-16

Miljöförvaltningen åtalsanmäler livsmedelsförsäljningen vid Islamic CenterMiljöförvaltningens livsmedelsinspektör har bestämt sig för att åtalsanmäla försäljningen vid den stora moskén i Malmö för brott mot livsmedelslagen. Inspektören får stöd av miljöförvaltningens jurist. Att brottet pågått sedan åtminstone juni 2011 är avgörande. Likaså att de kriminella makedonierna i lastbilarna utanför Islamic Center vägrar lyda tillsägelser om att upphöra med verksamheten och avlägsna sig. Den nitiske livsmedelsinspektören har ett flertal olika datum och tidpunkter, samt registreringsnummer nedtecknade som bevis. Beslutet att åtalsanmäla togs i vecka 41 år 2011. Nu ska juristen sätta sig in i ärendet. Därefter sker anmälan. Det blir en åklagare som får spåra företaget och personerna bakom till Makedonien.

Inga kommentarer: