2011-10-22

Norska politiker vill lagstifta mot muslimska friskolor
"Debatten om muslimske privatskoler avslører at Frp og sosialister forenes i å utfordre den liberale rettsstaten og menneskerettighetene."

"Nettopp menneskerettighetene gjorde at Kunnskapsdepartementet i mai i år holdt fast ved beslutningen om å tillate åpning av en muslimsk skole i Oslo.

Departementet avslo dermed Oslo bystyres flertall mot muslimske privatskoler, et flertall bestående av Frp og samtlige sosialistiske partier. Høyre og sentrumspartiene distanserte seg fra første stund, og var tydelige på at den liberale rettsstats prinsipper ikke skal underordnes i møte med muslimer."

"For det gir hevede øyenbryn når SV-politikere og Ap-representant Jan Bøhler nok en gang vil endre loven slik at muslimske skoler i særdeleshet rammes av forbud."

"Hverken Bøhler eller hans rødere meningsfeller levner særlig tvil om at det spesifikt er muslimske skoler de vil til livs. De ønsker å endre loven slik at skoler som ikke tilfredsstiller den bøhlerske definisjonen av integrering – der religionsfiendtlig assimilering integreres i integreringsbegrepet, ikke får se dagens lys."Inga kommentarer: