2011-10-01

Muslimska elever på Fredens skola slog sina lärare"Lärarna på den sedan i torsdags stängda Fredens skola i Kortedala, blev vid flera tillfällen slagna av eleverna."

"Totalt finns det uppemot tjugo anteckningar från mitten av september och framåt, som alla handlar om våld mot elever eller lärare."

"När jag var ute som rastvakt på gården började en elev i årskurs fyra slå de mindre barnen. Jag pratade med honom och skickade sedan ut honom ut från gården. Då försökte han komma tillbaka genom att klättra över stängslet. Medan han stod där gick jag fram och än en gång försökte få honom att gå till skolan började han säga fula ord till mig innan han helt plötsligt ger mig en örfil över vänstra kinden"

"Eleven B i klass sex är i korridoren i stället för i sin klass. Han går från dörr till dörr och sparkar hårt mot dessa. Jag uppmanar honom att sluta, utan resultat...Jag springer ifatt honom och tar honom i armen och försöker få honom att sluta, varvid han angriper mig så jag måste skydda mig mot slag"

Källa, Sveriges Radio P4 Göteborg lördag 1 oktober 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4724975

"Många föräldrar hade dock redan innan dess valt att agera på egen hand. Av de 118 elever som fanns på skolan när den startade fanns endast 58 kvar då den stängdes. Det är med andra ord troligt att skolan så småningom hade kommit att läggas ned på grund av bristande elevunderlag.

Det går på goda grunder att ifrågasätta hur huvudmannen för Fredens skola över huvud taget kunde få starta sin verksamhet? Svaret stavas bristande kontroll. I dag kontrolleras det inte per automatik att nystartade skolor bedrivs på sådant sätt som angetts i ansökningarna."

Källa, ledare i Uppsala Nya Tidning lördag 1 oktober 2011: http://www.unt.se/ledare/endast-det-basta-ar-gott-nog-1477352.aspx

Inga kommentarer: