2011-10-13

Attentatsrisk stoppar muslimsk förskola från att få hyra"Företaget Cramo vägrade fullfölja hyresavtalet för den nedbrunna islamiska förskolan

-Detta är inte vad man väntar sig av ett stort företag.

Det säger en besviken Ismail Abuhelal, rektor. Nu har jurister kopplats in jurister på fallet.

I mars i år totalförstördes Islamiska förskolan på Sommarvägen av en anlagd brand. Skolan var uppbyggd av moduler som hyrts av företaget Cramo Instant AB."

"Att fullfölja hyresavtalet var inte aktuellt eftersom modulerna brunnit ned. Det är inställningen från företagets jurister.

Av det Reijo Nygård kunnat utläsa av polisrapporten var branden ett rent attentat. Och den skyldige är inte gripen.

Då förändras företagets riskbild avsevärt, vilket är en viktig faktor i en helhetsbedömning av företagets affärer, menar han."

"Islamiska föreningen har förövrigt fått bygglov för en tillfällig samlingslokal på samma markområde som där förskolan ligger. Allt i väntan på att den planerade moskén ska stå färdig.

När kan detta bli?

-Vi hoppas att inom två år ha så mycket pengar att vi kan börja bygga.

Moskén ska främst finansieras med bidrag från utlandet."


Källa, Smålandsposten torsdag 13 oktober 2011: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/attentatsrisken-ar-for-stor(2983896).gm

Inga kommentarer: