2011-10-11

Muslimska Römosseskolan underkänns igen"Römosseskolans åtgärdsplan mot diskriminering och kränkande behandling duger inte. Det säger Skolinspektionen och pekar bland annat på skolans plan mot kränkande behandling som inte når upp till kraven i skollagen."

"Skolan måste nu förbättra planen mot kränkande behandling och tidigt vidta åtgärder för elever som behöver särskilt stöd."


Källa, SR P4 Göteborg tisdag 11 oktober 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4741718

Inga kommentarer: