2011-10-06

Skrattar åt slöja i simundervisning"Än idag hör jag historier om att muslimska barn går miste om undervisning i sex och samlevnad och simning för att föräldrarna av religiösa eller kulturella skäl inte låter sina barn studera ”tabuområden”.

Detta blir ett allt vanligare problem på skolorna, enligt Charlotte Wieslander, undervisningsrådSkolverket. Många skolor löser problemet genom separat simundervisning."

"Då påpekade några kvinnor att det är döttrarna som inte vill simma tillsammans med pojkarna för att det finns pojkar som skrattar åt flickor som simmar i slöja."

"Konflikter om elevers närvaro på sim- och sexualundervisning är inte ett större problem idag än tidigare, menar Lise-Lott Nilsson, rektor på Rosengårdsskolan. Liksom Charlotte Wieslander anser hon att konflikterna går att lösa om skolan upprättar en relation till föräldrarna."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan torsdag 6 oktober 2011: http://www.sydsvenskan.se/opinion/article1556316/Skolans-viktiga-pinsamheter.html

Inga kommentarer: