2011-10-24

Islamic Centers livsmedelshandel åtalsanmäls på torsdagTorsdag 27 oktober 2011 möts miljöförvaltningens jurist och handläggande livsmedelsinspektör. Då skriver de åtalsanmälan om brott mot livsmedelslagen. Brottet har pågått sedan åtminstone juni 2011 vid den stora moskén i Malmö. Det är Islamic Centers moskébesökare som underhåller den illegala handeln med frukt och grönt från Makedonien. Handeln pågår dagligen och så sent som ikväll måndag 24 oktober 2011 på Västra Skrävlinge kyrkoväg.

Inga kommentarer: