2011-10-27

Islamic Centers muslimska friskola bestämmer över kulturfolk"Under ett år bestämmer de över barn- och ungdomskulturen i Malmös skolor och förskolor. Möt K-ungarna.

För att kunna utföra sitt uppdrag får de två referensklasserna från Ögårdsskolan i Husie titta på ett antal föreställningar. Där får de även möjlighet att ställa frågor till såväl arrangörerna som dansarna, skådespelarna och övriga kulturutövare."

" – De är jätteduktiga och använder verkligen många olika tekniker i sina nummer, säger Ibrahim Al-Mossmani, elev i klass 5A på Ögårdsskolan."

"Hans skolkamrat Shanga Soran från klass 5A instämmer.

– Kultur är kul. Och det är kul att få vara med och bestämma vad andra ska se, säger hon."

"När året som ung referensgrupp är slut för Ögårdsskolans elever ska fler ungdomar få chansen att ansöka om att få vara K-ungar. Tanken är att en klass per år ska få vara med och bestämma om de kulturupplevelser som varje år når Malmös drygt 50 000 skolbarn och skolungdomar."


"Ibrahim Al-Mossmani och Shanga Soran, K-ungar i femman på Ö­gårds­skolan.": http://www.malmo.se/images/18.29c3b78a132728ecb52800032747/Teater7040.pngInga kommentarer: