2011-10-10

Kommun och Arbetsförmedling utbildas i islam

Med skattepengar från Europeiska Socialfonden utbildas kommun och Arbetsförmedling om islam.


"Introduktionskurs i grundläggande kunskaper om islam och muslimsk kultur
den 10 oktober 2011 kl 11:00

Introduktionskurs via videokonferens, onsdag den 19 oktober kl 09.00-13.00.

Plats: Dorotea Lärcentrum

Introduktionskursen riktar sig till anställda inom de kommunala verksamheterna och/eller verksamheter där arbetsförmedlingen är huvudman.

Islam och muslimer omnämns i media varje dag – ofta tyvärr i mindre positiva sammanhang. Men hur mycket vet vi egentligen om den grupp människor som utgör nästan 5 % av Sveriges befolkning? Det är vanligt att man tror sig ha kunskap, men inte sällan grundas den på missuppfattningar. Detta kan försvåra möjligheterna till ett bemötande på lika villkor och kommunikationsproblem kan uppstå. Kortsiktigt kan det hämma effektiviteten i arbetet, men långsiktigt finns det även risk för att vissa grupper i samhället stigmatiseras.


Introduktionskursen inkluderar bland annat:
• Specifik information som är användbar i arbetslivet i mötet med muslimer

• Kärnfrågor för privat och offentlig sektor med avseende på den muslimska befolkningen

• Ett extensivt kurshäfte med referenslista

• En guidad rundtur i en moské med möjlighet att se hur en av tidebönerna utförs

• En unik möjlighet att ställa frågor till välutbildade kursledare

• Ett års support via e-post eller telefon efter avslutad kursAnmälan görs till: Henric Karlsson Dorotea Lärcentrum, 0942 - 140 86 eller mejl, fornamn.efternamn@dorotea.se

Föreläsningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika!
Utbildningen arrangeras i samverkan med ESF, Akademi Norr - KIN Norrland och Dorotea Lärcentrum."
Inga kommentarer: