2011-10-03

Sabuni ger 60 miljoner kronor till invandrarelever"Debattartikel Sydsvenska Dagbladet - Opinion 3 oktober 2011

Nyamko Sabuni, Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

Underskatta inte nyanlända elever

Jag kom till Sverige som tolvåring 1981, och jag minns tydligt att förväntningarna på mig som "invandrarbarn" var så mycket lägre än på mina klasskompisar, skriver biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP). Regeringen vill se ett förbättrat mottagande av nyanlända elever och avsätter 60 miljoner kronor till grundskolor i stadsdelar med omfattande utanförskap.

Ingen ska dömas till ett liv i utanförskap i klassrummet. Men det är vad som händer när skolorna sviker eleverna i det fördolda. Skolinspektionens granskning av skolorna i Malmöstadsdelen Rosengård är ett tydligt exempel. Två tredjedelar av eleverna gick ut nian utan fullständiga betyg. Inspektionen konstaterade att barnen var vetgiriga och nyfikna, men att förväntningarna på dem var lågt ställda. Felet var inte elevernas, utan att fokus låg på deras brister snarare än förmågor. Skolan ska lyfta eleverna, inte hålla dem nere."

Läs mer hos Regeringskansliet måndag 3 oktober 2011: http://www.regeringen.se/sb/a/176996


Läs om beslutet 3 oktober 2011:

Inga kommentarer: