2011-10-08

Kadaffis moské i regeringens referensgrupp om islamofobi

Islamic Center i Malmö ägt av diktatorn Muammar Kadaffi i Erik Ullenhags referensgrupp om islamofobi.
"Arbetet har utförts under en ovanligt kort tidsperiod, med start i april 2011 och avslutning i mitten av augusti 2011. De som utfört arbetet är två medarbetare vid Forum för levande historia, fil. dr. Birgitta Löwander och fil. mag. Mirjam Hagström.

Två referensgrupper har samlats som rådgivare och för att kommentera sammanställningen.

Deltagare i referensgrupper i samband med regeringsuppdraget:"

"Referensgrupp om islamofobi

Mohammed Ibrahim Benmaklouf, vice ordförande, Sveriges unga muslimer

Yasri Khan, ordförande, Svenska muslimer för fred och rättvisa

Elvir Gigovic, verksamhetschef, studieförbudet Ibn Rushd Mälardistriktet

Anna Ardin, projektledare One Sweden, Kista folkhögskola

Radia Quahabi, ordförande, Muslimska kvinnoföreningen

Fatima Doubakil, ordförande, Muslimska mänskliga rättighetskommittén

Omar Mustafa, ordförande, Islamiska förbundet

Bejzat Becirov, ordförande, Islamic Center Malmö

Jonas Otterbeck, docent religionsvetenskap, Lunds universitet

Pieter Bevelander, prof. IMER, Malmö högskola"

Källa, Arbetsmarknadsdepartementets beställda utredning om islamofobi 19 augusti 2011 sidan 5: http://www.levandehistoria.se/files/Antisemitism%20och%20islamofobi.pdfInga kommentarer: