2011-10-15

Ansökt hos Skatteverket att få sälja livsmedel illegalt vid Islamic CenterDe makedonier som i strid med flera lagar i månader sålt livsmedel illegalt till moskébesökarna i Malmö, har nu vänt sig till Skatteverket. På Skatteverket har man fått in en ansökan om att få sälja livsmedel i Sverige från lastbilar registrerade i Makedonien.

Ansökan är ännu inte färdigbehandlad. Så makedonierna har inget svenskt organisationsnummer. Därför är ingen skatt eller moms inbetalad i Sverige på de varor som sålts vid moskén sedan försommaren 2011 till oktober 2011.

Helt fräckt tror dessa förbrytare att de ska komma undan genom att låtsas spela med öppna kort. Därefter tänker de fortsätta sälja frukt och grönt utanför Islamic Center. Men såväl polisens tillståndsenhet som gatukontoret har sagt att de aldrig kommer att lämna tillstånd för makedonierna att sälja livsmedel på Västra Skrävlinge kyrkoväg utanför moskén. Så verksamheten blir framgent kriminell precis som idag.

Skatteverket är redan beredda på makedonierna. För några veckor sedan lämnade bloggen Muslimska Friskolan uppgifter om makedoniernas företag, lastbilar och registreringsnummer till Skatteverket. Så makedonierna lär i stället för ett enkelt tillstånd att verka i Sverige åka på en rejäl skattesmäll.

Inga kommentarer: