2007-09-05

Al-Quaida i svensk muslimsk friskola?


Hemspråksläraren på en muslimsk friskola i Sverige berättar gång på gång om hur Al-Quaida finns i skolan. Han känner igen dem från när de besöker moskén. Sedan sätter de sina barn i den muslimska friskolan som de också besöker. Hemspråksläraren känner igen männen som tillhörande grupperingar från Al-Quaida och att de återfinns i källarmoskéer samt deltar i demonstrationer i staden. Vissa vet han har flytt från Irak efter Saddam Husseins fall. Al-Quaida utövar enligt läraren påtryckningar på stadens skolväsende och på den muslimska friskolan om vilka lärare de vill se anställda i skolan.

Inga kommentarer: