2007-09-12

Sharia dementeras
Humanisten Hans Iwan Bratt anmälde i somras Al-Mustafaskolan i Järfälla till Skolverket. Skolchefen hade i skrift förespråkat införande av sharia. Bratt menar att det inte är förenligt med svensk skolas värdegrund. Se Bratts gedigna underlag på hans blogg:
Det blev stor uppståndelse i media med debatt i ämnet. Här en hänvisning till Dagens Nyheter:
Vad gör nu Skolverket i frågan? Jo, en av Skolverkets handläggare säger att Bratts anmälan troligtvis kommer att läggas ner, eftersom Skolverket läst i en tidningsartikel att skolchef Kamal Moubadder tagit avstånd från eller förklarat vad han menade med införandet av den islamiska lagen sharia. Så enkelt var det ärendet.


Tänk om polisen som ansvarig myndighet för brottsbekämpning skulle läsa att någon som anmälts uttalar sig i en tidningsartikel och ångrar sig. Skulle då polisen lägga ner sin förundersökning? Icke. Polisen får inte lägga vikt vid uttalanden i tidningsartiklar. De är varken bevismaterial eller tillförlitliga källor. Varför ska då Skolverket agera så tandlöst i skolfrågor? Svaret är att Skolverket inte är uppbyggt efter romersk rätt som anammats i hela västvärlden. Skolverket använder svensk blåögdhet. Eller ring till Skolverket och fråga handläggaren hur beslutet är tänkt att bli!


Inga kommentarer: