2007-09-11

Forskare skyddar muslimsk friskola


Efter den här bloggens avslöjande om att den muslimska Dar Al Uloumskolan i Linköping döljs i Åsa Aretuns avhandling, så träder nu fler forskare fram som vill hindra att det kommer till allmänhetens kännedom vilken skola och stad det handlar om.


Se tidigare avslöjanden här:
Forskare som på fredag 14 september ska bedöma om avhandlingen godkänns eller inte, vill inte att det ska komma ut vilken muslimsk friskola som avslöjas. Den ene forskaren säger att det är ointressant ur forskningssynpunkt och han tänker inte bidra till att avslöja vilken skola det är. Även efter disputationen vill han att det ska vara hemligt.


Den andra forskaren tycker att en sådan utsatt muslimsk friskola till varje pris ska skyddas från uppmärksamhet. Men själv var hon nyfiken på vilken stad och skola avhandlingen handlade om, när hon läste den. Uppgiften i avhandlingen att staden hade 80 000 invånare gjorde att forskaren gick bet på att lista ut vilken stad och skola det var. Sedan la hon det åt sidan. Det innebär att forskaren i sin nyfikenhet och för sin egen förståelses skull ville veta vilken stad och muslimsk friskola det handlade om. Hon påstår också att Aretun velat hemlighålla skolan för att forskningen skulle bli bättre och att Aretun inte vill att det ska bli känt någonsin efter disputationen heller. Men Aretun själv säger att det är för att rektorn krävt att inte skolan ska avslöjas. Vilket av de två alternativen är sant?


Den anonymiserade avhandlingen gör att ingen ska kunna koppla ihop skolan med de avslöjande reportagen i Dokument Inifråns "I skolans våld". Detta tycker forskarna är bra. Men vad tycker skattebetelarna som betalat forskningen under flera år? Linköping kommuns tjänstemän inom skola och i stadsdelen Skäggetorp anser att de har stor nytta av att någon avslöjat för dem vilken muslimsk friskola som åsyftas. Bloggen kan också avslöja att det kommer att bli en tidningsartikel om avhandlingen inom en vecka där forskaren och rektorn inte längre kommer att kunna hemlighålla forskningsobjektet.


Men vilka är motiven till att den muslimska friskolan i avhandlingen nu efter att den är färdigskriven till varje pris ska hemlighållas? Ska en rektor på en muslimsk friskola få styra forskningen som sker med skattepengar? Och hur ska i så fall sanningen komma fram om ingen kan jämföra med vad som skrivits om skolan i media tidigare. Det är en tyst vår i medieskuggan som träder fram. Aretun skriver ju i avhandlingen hur rektorn vill påverka henne för att få ut sin egen bild av den muslimska friskolan. Finns det en fara i att rektorn uppenbart lyckats styra hela grunden för forskningsprojektet, som framöver kommer att spridas och vara underlag i politiska beslut om muslimska skolors framtid?


Så här skriver Åsa Aretun själv när hon ska beskriva avhandlingen inför disputationen:


"Den gemensamma nämnaren för förespråkare och motståndare till muslimska skolor är den roll och betydelse som skolinstitutionen tillmäts för att avsiktligt forma den uppväxande generationen. De delar en vuxencentrerad syn på socialisation. Barn framstår som sociala produkter av de normer och värderingar som lärare förmedlar i skolan, vilket utgör både hot och möjlighet."


Om nu Åsa Aretun som ovan citerats, själv med avhandlingen vill ge sig in i en diskussion angående om muslimska friskolor är bra eller dåliga för barnen, så bör hon ju lägga alla korten på bordet och öppet berätta vilken muslimsk friskola hon avhandlat. Annars har ingen inte ens en vetenskaplig möjlighet, att kontrollera om hennes slutsatser är korrekta.

Inga kommentarer: