2007-09-21

Dispens från SkolverketLärarträffen på den muslimska friskolan tog upp att det varit förvånande att Skolverket i flera år gav dispens för träslöjdsundervisningen. Skolan fick ett föreläggande om brister i undervisningen i de praktisk-estetiska ämnena av Skolverket. Ändå kunde skolan dra ut på det så att träslöjdsundervisning inte bedrevs på flera år.


Idag finns i musik ett litet minipiano på cirka en halv meter i plast som en elev åt gången kan spela på. Några andra musikinstrument syns inte till i klassrummen eller i materialrummet. Inga toner hörs heller från klassrummen. På sin höjd förekommer någon enstaka sång, eller att en melodi får en ny text av eleverna. Varför ska det vara så känsligt att ge musikundervisning enligt läroplanen på den muslimska friskolan?


Flera av lärarna undrade gång på gång varför friskolor som denna de arbetar på överhuvudtaget tillåts finnas. Vissa av lärarna har också sagt att om myndigheter får vetskap om hur det fungerar på skolan, så skulle den tvingas stänga.

Inga kommentarer: