2007-09-07

Muslimska friskolor avskaffas

Marie Granlund (s)


I går torsdag 6/9 klockan 22 sände SVT1 debattprogrammet Argument. Sveriges vackraste programledare Linda Olofsson med en umetjejs så fina ögon att en björn skulle falla på knä, ledde debatten om religiösa friskolor. Länk till Arguments hemsida om religiösa friskolor:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=73596&a=901550&lid=puff_901205&lpos=lasMer


Marie Granlund (s) på bilden, som är vice ordförande i Riksdagens utbildningsutskott, slår fast att muslimska och andra konfessionella friskolor inte bör betalas med skattemedel. Lösningen är enkel. Europakonventionen tvingar Sverige att godkänna konfessionella friskolor. Men ingen tvingar Sverige att med skattemedel stödja skolorna. Tas stödet bort, så kan de inte existera. Skolminister Jan Björklund fp) vill förbjuda islamistiska friskolor. Vänsterpartiet är helt emot friskolor. Centerpartiet är delvis emot religiösa friskolor. Moderata riksdagsledamöter är splittrade. Därför finns nu en majoritet i riksdagen för att avskaffa muslimska friskolor. Om några år är formerna för avvecklandet färdiga för beslut. Lärare på muslimska friskolor kommer då att fly innan de läggs ner. Skolorna kommer inte att klara finansieringen utan skattemedel och tvingas lägga ner.


Med major Jan Björklund (fp) och Marie Granlund (s) har sanerandet av skolan aldrig haft bättre förutsättningar. Jag har träffat Granlund vid flera tillfällen. Till skillnad från Göran Persson som var en tänkandets man och Mona Sahlin som är en talets kvinna, så är Granlund en handlingens kvinna. Hon är en kvinnlig Björklund och Sveriges svar på Angela Merkel. Likt Merkel i öststatsdräkt framhäver Granlund aldrig sig själv. Från Malmö arbetarekommun anlände Granlund till Sveriges Riksdag. Inte något i den skånska dialekten är utsuddat för att passa in. Om några år har hon tillsammans med Björklund förpassat de muslimska friskolorna i Sverige till historiens sophög. Det har idag blivit helt legitimt att som politiker eller väljare propagera för konfessionella skolors avskaffande.Inga kommentarer: