2007-09-03

Rektor varnar för fundamentalism


I ett TV-inslag i del 3 av Islam och terrorism varnar en rektor för en muslimsk skola mot påtryckningsförsök. Det har hänt flera gånger att fundamentalister försökt övertala rektorn att få ta över verksamheten med skola och moské. I inslaget ses hur de till och med bränt ner skolan när de inte fått som de ville. Inslaget om den muslimska friskolan kommer 3 minuter in i filmen på länken nedan:

Inga kommentarer: