2007-09-26

Underkastade skolflickor i slöjaIslam betyder underkastelse: http://sv.wikipedia.org/wiki/Islam

Idag skriver Svenska Dagbladet att hälften av svenskarna vill förbjuda tjejerna att bära slöja i skolor och på arbetsplatser:


Enligt Dagens Nyheter är det Uppsala Universitet som funnit att halva rikets befolkning vill förbjuda möjligheten att bära slöja i skola och på arbetet och att denna vilja att slippa slöjor ökat sedan sista undersökningen:


Integrationsminister Nyamko Sabuni och två folkpartikolleger till henne kom med ett konkret förslag redan 2004. Så här stod det i Corren i en artikel som grundade sig på TT:

"En av dem är kommunalrådet i Malmö Iva Parizkova Ryggeståhl, som också sitter i fp:s partistyrelse.
Jag vill skydda barnens intressen, säger hon till TT och föreslår ett förbud mot slöjor på flickor upp till 15 års ålder.
Hon anser att frågan om att tillåta slöja inte främst handlar om religions- eller yttrandefrihet. Troende muslimer föreskriver slöja för att kvinnan inte ska hetsa mannen och väcka hans lustar.
Hon tar också praktiska exempel från skolvardagen i Malmö, där flickor som bär slöja har svårigheter att delta i skolgymnastiken och att gå och bada
."

Källa:


Iva Parizkova Ryggeståhl är en kunnig jurist med dubbel jur. kand från Tjeckoslovakien och Sverige. Hon har arbetat i Rosengårds Centrum med juridisk rådgivning till många muslimer. Tyvärr trängdes hon bort i senaste valet under maktstriden om kommunalrådsposten och som riksdagskandidat. Sabuni har som integrationsminister inte gjort något för att främja sitt lagförslag från 2004.


Hur ser det ut konkret i den muslimska friskolan med slöjor på skolflickorna?

Jo, flickorna väljer själva om de vill ha slöja eller inte. Med stigande ålder från årskurs 1 till årskurs 6 ökar antalet flickor som bär slöja. De skolflickor som bär slöja år efter år är betydligt mindre utåtriktade än de muslimska skolflickor som inte bär slöja. Flickorna i slöja är tillbakadragna i högre grad under lektionerna och på rasterna är de inte lika aktiva i lekar eller sport. De är inte själva alltid medvetna om detta utan formas succesivt till att bli mer knutna till islam än skolflickorna utan slöja. Islam betyder ju underkastelse. Och det är precis därför som skolflickorna i slöja underkastar sig muslimska regler mer än de utan slöja.


Det tenderar att vara vanligare bland skolflickor med rötter i exempelvis Libanon att välja bort slöja i den muslimska friskolan. Dessa flickor är gladare och friare i sitt agerande. Alltså verkar det påverka tankesätt och agerande om skolflickor bär slöja eller inte. I en muslimsk friskola finns ingen som uppmuntrar skolflickorna att ta av slöjan och sluta underkasta sig. Skälet att välja att gå i en muslimsk friskola kommer från föräldrarna. Ett skäl som ofta nämns i forskning är att ingen då retar skolflickorna som bär slöja. Det stämmer. Men det finns inte heller någon som uppmuntrar skolflickorna i slöja att sluta underkasta sig och i stället bli demokratiskt självständiga individer. Frågan är vilket som är viktigast?
Inga kommentarer: