2007-09-24

Inga ordningsregler efter 8 årStudiedag idag på den muslimska friskolan. Skolan startades runt 1999-2000. Fortfarande efter 8 år finns inga skrivna ordningsregler. Skolledningen låter lärarna göra hela den skolledande uppgiften. På grund av att ordningsregler inte finns tvingas lärarna på eget initiativ ha möten där de går igenom andra skolors ordningsregler. Därefter ska lärarna göra om dessa efter den muslimska friskolans förutsättningar. Och då ska dessa regler presenteras försiktigt för skolledningen, så att skolledningen förhoppningsvis kommer att acceptera ordningsreglerna.


Enligt skollagen ska en rektor leda det pedagogiska arbetet. Varför har rektorn inte konstruerat och skrivit ned ordningsregler efter 8 års skolverksamhet? Rektorn saknar all pedagogisk utbildning och lägger merparten av sin tid på stiftelsen och en moské. Kanske 5 % av sin tid lägger han på skolan. Där har vi svaret.Inga kommentarer: