2007-09-10

Muslimsk friskolerektor
Rektorn för den muslimska Dar Al Uloumskolan heter Khaled Mouafi. Rektorn blir förvånad över att någon listat ut vilken muslimsk friskola som Åsa Aretun disputerar om 14 september:Rektorn blir uppspelt och ivrig att veta vilken webbsida som avhandlingen är publicerad på hos Linköpings Universitet. Han säger att han ska läsa den direkt. Rektorn vill inte svara på om avhandlingen gäller hans skola. Han dementerar inte det minsta utan säger att han ska kontakta forskaren Aretun först.


Men så helt plötsligt börjar rektorn berätta om att han känner till avhandlingen och beskriver den som unik. Hur kan rektorn veta att den grundar sig på dagliga fältobservationer under ett års tid? Han säger att den här avhandlingen kommer det att refereras till många gånger och att den är den första i sitt slag i Sverige. Vidare säger rektorn att avhandlingen är mycket aktuell eftersom muslimska friskolor är ett hett debattämne hos politiker just nu. Men han har ju inte läst den än. Förklaringen är givetvis att det är rektor Mouafis skola som avhandlingen handlar om. Han är rädd att det ska stå något negativt i den.


Nu kommer forskaretiken in i bilden. Vare sig rektor Mouafi eller forskaren Aretun vill berätta vilken skola det rör sig om. Men i den lokala Corren som är Östergötlands största tidning, gick en anonym forskare ut och försvarade skolan mot anklagelser om fysisk bestraffning. Den anonyme forskaren hade vistats på skolan i ett läsår. Så här stod det i början av artikeln från 14 maj 2004:


"En forskare från ett svenskt universitet har studerat Dar Al-Uloum. Forskaren, som vistades dagligen på skolan under läsåret 2001/2002, har inte sett några tecken på fysisk bestraffning eller kränkningar mot barnen.
Med anledning av de uppgifter om systematisk barnmisshandel, kränkningar och manipulation vid Dar Al-Uloumskolan, som SVT:s Dokument inifrån nu har publicerat, har Corren bett forskaren att uttala sig om sina egna iakttagelser.
Måste vara anonym
På grund av undersökningens innehåll och uppläggning måste forskaren vara anonym."

Länk nedan till hela artikeln:Är det för djärvt att gissa att forskaren som anonymt försvarade Dar Al Uloumskolan i själva verket var just Åsa Aretun? Hur objektiv blir hon i sin forskning om hon redan för flera år sedan försvarade skolan mot alla misstankar om olaglig aga? Om en forskare vistas dagligen i ett år på skolan och inte ser något av det som SVTs Dokument Inifrån upptäckte, så blir ju frågan: -Vem har rätt? Ingen kan veta om det förekommit fysisk bestraffning på skolan om forskare och rektor säger en sak och vittnen och SVT en annan sak. Varför måste då avhandlingen vara anonym? Antagligen är detta ett bevis för den slutna värld som muslimska friskolor utgör där myndigheter och media inte lyckas tränga in och avslöja sanningen.


En tredje part får komma till tals. Det är en lärare från Linköping som träder in i debatten och nu inför avhandlingen berättar om hur en arabisk kvinna med den mest extrema wahabitiska islamistiska tron, tagit sitt barn ur Dar Al Uloumskolan. Mamman tog sitt barn ur skolan för att hon inte stod ut med att se misshandeln som skedde på skolan. Vidare berättar läraren hur elevantalet på skolan sjönk efter SVTs reportage. Först på sistone har skolan fått fler elever igen genom stora barnkullar av somaliska elever som sökt sig till skolan.


Hur kommer media att rapportera om avhandlingen? Sveriges Radio Östergötland säger sig vara intresserade, likaså Corren och Norrköpings Tidningar. Men ingenting har de skrivit än. SVTs Östnytt deklarerar stolt att om forskaren och rektorn inte vill avslöja vilken skola det gäller, så tänker Östnytt hjälpa dem genom att inte alls berätta om avhandlingen. Är det verkligen medias roll att tiga om något som rektorn betraktar som en unik avhandling? En källa med insyn hos Linköpingspolisen beskriver stadsdelen Skäggetorp som något av Linköpings Rosengård. Nyhetsrapporteringen är intensiv om denna stadsdel.


Trots mycket debatt om just denna skola och stadsdelen Skäggetorp som den ligger i, blir Linköpings politiker måttligt intresserade när de hör nyheten om avhandlingen. Visar inte det på en resignation, där skolan faktiskt lyckats att hålla omvärlden på avstånd från insyn och påverkan?


Inga kommentarer: