2007-09-10

Tidskrifter stoppasIslamologiläraren informerade att det tidskriftspaket som är framtaget av Tidskriftsbutiken inte går an. Enstaka bilder i någon av tidskrifterna visade tydligen en del hud. Eftersom detta är haram (förbjudet) i islam, och skolan är islamisk, så måste lärarna se igenom alla tidskrifter och alla filmer i förväg, så att inte någon bild eller filmsekvens visar underkläder eller annat olämpligt. Alltså är Tidskriftsbutikens skolpaket haram.Islamologiläraren säger att detta är en muslimsk skola, och då gäller muslimska regler. Eleverna är enligt islamologiläraren här för att slippa allt som är icke-muslimskt. På skolans hemsida däremot talas det om integration med svenska samhället. Hur ska det gå till när eleverna inte får läsa ett tidskriftspaket med svenska tidskrifter framtagna för skolbruk?


Inga kommentarer: