2007-09-23

Försvunna muslimska eleverDagens Nyheter rapporterar 20/9 så här om försvunna barn i norska skolor:

"Oslo. Över hundra norska skolbarn i Oslo har, en månad efter terminsstarten inte, dykt upp i klassrummen. En norsk invandrarorganisation tror att de sänts till koran- och militärskolor i utlandet.
Så gott som alla 101 elever som inte mött upp har invandrarbakgrund, enligt en undersökning som tidningen Dagsavisen genomfört i Oslos 144 grundskolor."

Källa:Sker detta i Sverige också? I förrgår 21/9 skrev Östgötakorrespondenten eller Corren från Linköping så här:


"När terminen startade kom eleven inte till skolan. I dag är hon fortfarande försvunnen. Skolan har vänt sig till socialen, men inte fått hjälp att hitta eleven.
Nu har skolan anmält fallet till länsstyrelsen (som är tillsynsmyndighet för sociala­ förvaltningen).
Skolan har också gjort en polisanmälan."

Källa:Reportern Jenny EriksenCorren skriver inte vad rektorn eller skolan heter i sin artikel. Eriksen säger att hon inte vill avslöja skolan det gäller. Men till den här bloggen avslöjar hon att rektorn heter Kerstin Johnsson. Och länsstyrelsen i Östergötland bekräftar sedan att det är rektor Kerstin Johnsson som skrivit anmälan. Länsstyrelsen läser sedan upp från anmälan att den försvunna eleven har svåra språksvårigheter i svenska. Länsstyrelsen hänvisar till diarienumret 701-21714-2007 för den som vill ta del av handlingen.

Kerstin Johnsson är rektor för den kommunala friskolan Skäggetorpsskolan i Linköpings problemstadsdel Skäggetorp, som den här bloggen tidigare rapporterat om. Länk till skolan:Inga kommentarer: