2007-09-17

Linköpings Universitet bekräftarIdag bekräftade Linköpings Universitets informationsdirektör Lars Holberg, att det var uppgifterna i den här bloggen som orsakade polispådraget i fredags. Holberg säger att han läst den här bloggen inför Åsa Aretuns disputation om Dar Al Uloumskolan i Linköping. Läs Correns artikel om saken här:
Holberg menar att bloggens avslöjanden av den anonymiserade avhandlingen inte på något sätt utgjorde ett hot mot disputationen, utan Holberg såg bloggen som ett inlägg i debatten där frågan om anonymisering behandlats. Correns journalist Johan Sievers som skrivit två artiklar om avhandlingen vägrar låta bloggen göra ett bemötande i Corren av uppgifterna som stod i den sista artikeln om Disputation med polisskydd. Sievers säger sig också ha läst den här bloggen och det råder inga tvivel om att det var bloggen som avsågs när han skrev om att Aretuns forskning väckt uppmärksamhet på Internet.


Barn- och ungdomsnämndens ordförande i Linköping, Catharina Rosencrantz (m) säger idag att hon känner till Aretuns avhandling och läst om den i Corren. Men hon beklagar att den inte går att använda, eftersom den är anonymiserad. Det går då nämligen inte att fastslå att den handlar om skolor i Linköping, säger hon. Correns journalister menar att de flera stycken läst hela avhandlingen, men inte kunnat lista ut att den avser Linköping.


Men uppgiften i avhandlingen om ett demokratikontor mitt i stadsdelen är i sig uteslutande av alla andra städer. Det finns nämligen bara ett demokratikontor i en enda stad i hela Sverige, och det är Linköping. Det går att googla fram. Och det finns bara en enda muslimsk friskola i Linköping och det är Dar Al Uloumskolan. Detta vet naturligtvis journalisterna på Corren, men ljuger så att de ska lura sina läsare från att få reda på att demokratikontoret som ligger i problemstadsdelen Skäggetorp beskrivs, liksom den kommunala friskolan Skäggetorpsskolan och den avhandlade Dar Al Uloumskolan. Både politiker och tjänstemän i Linköping har reagerat på att Corren inte vill avslöja det som är lokalt intressant för staden att veta.


Inga kommentarer: