2007-09-19

Skolk från hemspråkEn hel klass på den muslimska friskolan skolkade från hemspråksundervisningen i arabiska. Klassläraren var förtvivlad och frågade arabiskläraren vilka åtgärder som bör vidtas. Svaret var förvånande. Enligt hemspråksläraren skolkar alla klasser från arabiska när det är fint väder. Kommunen betalar hemspråksundervisningen.
Inga kommentarer: