2007-09-13

Censur igen på Linköpings Universitet
Imorgon är det dags för Linköpings Universitet att föra ut i Åsa Aretuns disputation till hela forskningssverige och beslutsfattande politiker hur positiv den muslimska friskolan är. På flera hundra sidor har universitetet publicerat en i stort sett rakt igenom positiv bild. Bakom denna bedrift står en rektor för den muslimska friskolan Dar Al Uloumskolan i Linköping, som förhindrar jämförelse genom att skolan som avhandlas ska hållas hemlig.


Men det är inte första gången samma rektor lyckas med det. En lärarstudent har tidigare dompterats av rektorn till att skriva en massa positiva saker om samma muslimska friskola, utan att skolans namn anges. Då kan ingen se att skolan haft stora problem hos Skolverket och avslöjats av media flera gånger med allvarliga saker. Naturligtvis publicerade Linköpings Universitet även denna lärarstudents uppsats helt okritiskt på följande två länkar. I den nedersta kan hela uppsatsen fås i fulltext:

I sin uppsats skriver lärarkandidaten ingenstans att det är den muslimska friskolan i Linköping hon undersöker. I metodval redovisas inte heller skälen till att skolans namn inte finns med. Ändå påstår lärarkandidaten att hennes uppsats behövs för att andra lärarkandidater ska få veta hur det är på muslimska friskolor. Men tydligen ska de inte få veta vilken. Det är alltså censur. Se på lärarkandidaten hur hon i sin bilaga citerad nedan sätter XXX varje gång hon inte vill nämna skolans namn:


"Bilaga 1
Elin Nilsson Linköping 2002-11-03
Lärarprogrammet
Linköpings universitet
Till föräldrar med elever i klass X på XXX
Hej!
Mitt namn är Elin Nilsson. Jag studerar på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet och
ska bli lärare i år 1-7. Under hösten kommer jag att göra en studie om hur man ser på kulturell
mångfald på en muslimsk friskola. Studien är viktigt eftersom många lärarstuderande saknar
kunskap om muslimska friskolor.
Studien kommer att bygga på intervjuer med lärare och elever på XXX. Studien kommer att
utföras under skoltid."


Frågan är återigen:
Varför ska denna muslimska friskola vara skyddad i vetenskapliga sammanhang av Linköpings Universitet?


Inga kommentarer: