2007-09-15

Misshandel och hot polisanmäls inte


På den muslimska friskolan har flera gånger till elever och föräldrar utgått skriftig information om den nya skollagen. Den gäller disciplin och ordning. Trots detta görs inga polisanmälningar när misshandel och hot sker dagligen på skolan mellan elever eller mot personal. Skolan har flera polisanmälningar den anser sig böra göra, men avstår för att inte få fokus på sin skola. Varje gång allvarliga incidenter sker förhandlar skolledningen bort polisanmälning som alternativ. Kvar står elever och lärare som utsatts för brott. Skolledningen säger att skolan aldrig skulle klara en polisanmälning, med tanke på hur påpassad skolan är av medier och myndigheter.


Personalen har flera gånger vid lärarmöten velat att skolledningen ska polisanmäla. På grund av rädsla att förlora sina arbeten viker sig personalen för skolledningens intresse att tysta ner sakerna. Eleverna hamnar både i överläge mot personalen, samt blir offer för skolkamraters lagbrott. Nästan samtliga manliga lärare på skolan har med nöd och näppe klarat sig undan från att bli polisanmälda, efter att skolledningen förhandlat med föräldrar till elever som slagits med lärare.


Skolpersonalen menar att det i praktiken är de bråkiga eleverna som styr hela skolan. En i personalen som är muslim säger att vuxenrollen på skolan inte finns längre. Han hänger med huvudet och deppar. Eleverna gör inte som han säger och han får förnedrande böna och be låg- och mellanstadiebarnen att lyda honom. Varje dag är ett nederlag för honom. Ändå tycks skolan ha rekryterat honom för att han bor granne med eleverna i samma miljonprogramsstadsdel.


Så här stod i andra informationsbladet undertecknat av skolledningen 2007, i ett blad till föräldrar och elever som personalen menar inte efterföljs:

"Vi vill göra er uppmärksam på att vi måste följa lagen och vidtaga åtgärder mot de barn som bryter mot lagen. Vi accepterar inte att:
Barnen sparkar, slåss och kastar sten.
Använder fula ord och hotfulla ord.
Barnen kränker varandra, personal och besökare till moskén.
Förstörelser på skolan."


Just ovanstående accepteras dagligen. Enligt en lärare räknar skolledningen också på att det är billigare om en elev krossar ett fönster, att bara sätta in ett nytt fönster, än att meddela föräldrarna. För risken finns att föräldrarna då tar sitt barn ur friskolan. Det skulle bli en ännu större förlust med tanke på hur mycket skolan får betalt för en elev.Inga kommentarer: