2007-09-23

För få anmälningar till socialenEn lärare på den muslimska friskolan meddelade att en elevs förälder vänt sig till polisen för att läraren tagit tag i eleven efter att han betett sig illa. Något skrapmärke efter en dragkedja hade visst uppkommit. Läraren tyckte att det var irriterande att just denna förälder vänt sig till polisen, eftersom föräldern själv brukade slå sin pojke. Men var pojken bråkig på skolan för att han blir slagen hemma? Varför anmäls inte sådana missförhållanden i så fall? Kan det bero på att detta är en friskola? Eller att skolan vill undvika uppmärksamhet från socialen, polisen eller media? Är skolan rädd för att få uppmärksamhet på sig för att det skulle leda till att färre föräldrar väljer denna skola?


Om man ser tillbaka verkar problemet inte vara nytt på skolan. I en anmälan till Skolverket instämplad som offentlig handling redan 2003 citeras nedan den lärare på skolan som skrev:

"Ni borde också uppmärksamma antalet anmälningar till socialen. För det är inte många. Frågan, varför det inte är så många borde ni ställa till Rektorn."I en annan muslimsk friskola bekräftas till och med i Sveriges Televisions avsnitt I skolans Våld hur illa ställt det kan vara. Så här rapporterade Sveriges Radio Uppland om Imanskolan i Uppsala:

"I Dokument inifråns granskning av muslimska friskolor, som sändes i SVT igår, sa rekorn för Imanskolan i Uppsala att han inte anmäler barnmisshandel till socialtjänsten."

"I dokumentären berättar Imanskolans rektor inför dold kamera hur en 8-årig pojke berättar för sin lärare att hans pappa slår honom. I den kommunala skolan skulle pappan anmälas, för så är lagen, säger rektorn. Men vi anmäler inte. Vi tar hit pappan istället och berättar vad hans son har sagt. Och pojken får höra att han inte får säga sånt där."


Länk till SRs artikel:


Sydsvenskan skrev också om TV-programmet Dokument Inifrån så här:

"Men tyngdpunkten i granskningen låg på skolornas intresse att tillmötesgå föräldrarnas krav på kontroll, även om det går ut över barnen. Bestämmelser bryts och elever kränks.Enligt programmet är det särskilt flickorna som pressas att följa föräldrarnas regler. En flicka ska ha motarbetats av skolpersonal när hon försökte komma undan det giftermål hennes far arrangerat för henne. Lojaliteten med föräldrarna har, enligt programmet, lett till att sociala myndigheter hållits utanför trots att skolpersonal måste anmäla misstänkta fall av missförhållanden. Så ska till exempel en rektor ha varit emot att anmäla när en pojke berättade att hans far misshandlat honom. Skolledare sade sig vara beredda att blunda för könsstympning. Skolpersonal ska också själva ha misshandlat. En rektor visade inför dold kamera hur barnen kan daskas till utan att det syns efteråt."


Frågan är inte varför en del muslimska friskolor inte anmäler misshandel av barn som de är skyldiga att anmäla. Det kan finnas både ekonomiska och ideologiska motiv. Frågan är varför inte myndigheter lyckas stoppa de muslimska friskolor som bryter mot lagen om anmälningsplikt år efter år.Inga kommentarer: